Kol & Koks

Ångisbrytaren S/S Bore
ingår i koncernens museibåtsflotta

Swecox International AB

Bolaget bedriver import, export och handel med kol, koks och biobränslen. Sorterings- och lagringsanläggningar för kol och koks finns i Ystad och Norrköping.

Huvudkontoret är beläget i Västerås.

Bolaget bildades 1979 och är ett helägt dotterbolag till Scandinavian Intermarket AB.
I koncernen ingår också Snogeholms Slott AB.

Scandinavian Intermarket AB är moderbolag till Swecox International AB. Bolaget importerar och säljer huvudsakligen kol och kolstybb, förvaltar fastigheter och bedriver rederiverksamhet med sin flotta av museibåtar.